Program

Jak skutecznie tworzyć strategie B+R w polskim przemyśle?

9 października 2018 Warszawa, Centrum Nauki Kopernik

AGENDA

09:00 – 10:00 Rejestracja uczestników/ kawa powitalna

10:00 – 11:00 Sesja otwierająca

  • Piotr Dardziński, Sekretarz Stanu, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego
  • Grzegorz Ambroziewicz, Deputy Head of Unit, Agencja Wykonawcza ds. MŚP, Komisja Europejska
  • Beata Lubos, Z-ca Dyrektora, Departament Innowacji, Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii
  • Robert Dzierzgwa, Dyrektor, Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju
  • Inga Kasak, Polski Fundusz Rozwoju S.A.
  • Mariusz Frankowski, Dyrektor, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych

Moderacja: Zygmunt Krasiński, Dyrektor KPK PB UE

11:00 – 12:30 Jak swoje kompetencje i przewagi konkurencyjne w obszarze B+R budują najlepsi? Poznaj historie sukcesu

Najlepsi w Programach Ramowych:

Moderacja: Katarzyna Walczyk-Matuszyk, Z-ca Dyrektora KPK PB UE

 

12:30 – 14:00 Lunch networkingowy

14:00 – 16:00 Sesje równoległe

I  Okrągły Stół Przemysłu – udział za zaproszeniem
• Aspekty aktywności polskich przedsiębiorstw w H2020
• Współpraca dużych firm z MŚP i start-upami

AGENDA

 

II  Top 500 Affiliates Brokerage Event / Programy akceleracyjne dla MŚP, Transfer Technologii – dobre praktyki

Partner sesji: Stowarzyszenie Top 500 Innovators, Polski Fundusz Rozwoju, Agencja Rozwoju Przemysłu, StartUp Hub Poland, Ministerstwo Cyfryzacji, Impact CEE
Grupa docelowa: start-upy, fundusze venture, programy akceleracyjne, inwestorzy

 

III  Oferta dla polskich innowacyjnych MŚP: Instrument MŚP, Szybka Ścieżka, Seal of Excellence, RPO 
Partnerzy sesji: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych , Enterprise Europe Network
Grupa docelowa: MŚP

Agenda

 

IV  Zarządzanie projektami. Główne wyzwania na etapie inicjacji projektu
Partner sesji: International Project Management Association Polska
Grupa docelowa: Menedżerowie B+R, brokerzy innowacji, skauci

Prowadzący: Marcin Opas


Organizatorzy

Patroni

Partner strategiczny

Partnerzy

Patronat Medialny