Konferencja Strategie B+R 2018

II KONFERENCJA

Jak skutecznie wdrażać strategie B+R w polskim przemyśle?

9 października 2018, Warszawa

I Konferencja Strategie B+R odbyła się w maju 2017 r.

Konferencja B+R 2017 (fot. S. Duszyńska/KPK PB UE)

Czy wiesz, że to polskie firmy najchętniej aplikują o środki z europejskiego programu finansowania badań i innowacji Horyzont 2020? Wiele spośród nich odnosi sukces zdobywając jedne z największych i najbardziej prestiżowych grantów. Czy wiesz, jak wiele firm mogło rozwinąć swoje innowacyjne projekty dzięki dostępnym funduszom strukturalnym? I wreszcie, czy wiesz, że Polska jako jeden z nielicznych krajów w Unii Europejskiej skutecznie wdrożyła mechanizmy synergii między Horyzontem 2020 a funduszami strukturalnymi?

Podczas wydarzenia poznamy najnowsze rozwiązania legislacyjne, jak również historie polskich przedsiębiorstw odnoszących sukcesy w Programach Ramowych UE i krajowych. Motywem przewodnim wydarzenia będą m.in.: przykłady wykorzystania mechanizmu synergii między poszczególnymi funduszami, aspekty związane z zarządzaniem B+R w przedsiębiorstwach i najnowsze konkursy dla przedsiębiorstw realizujących prace B+R+I.

Organizatorem wydarzenia jest Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych Unii Europejskiej. Partnerem strategicznym jest KGHM Polska Miedź S.A. Honorowy patronat nad konferencją objęły: Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, Ministerstwo Cyfryzacji oraz Ministerstwo Przedsiębiorczości  i Technologii.

 


Organizatorzy

Patroni

Partner strategiczny

Partnerzy

Patronat Medialny